Rankbericht van vrijdag 1 november 2019

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdiensten
Zondagmorgen 3 november hebben we een feestelijke dienst: Tirza Mandemaker zal belijdenis doen en gedoopt worden. We lezen haar lievelingsbijbelverhaal, te weten het verhaal over ‘vijf broden en twee vissen’ en zullen ook zingen: “Vijf broden en twee vissen. Het was niet eens zo veel, maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel”. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jacques Markus (orgel), Mirjam Heij–Moerman (zang), Dries Heij (gitaar) en Leendert Vermeulen (piano). Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen.
In de gezamenlijke avonddienst in de IJsseldijkkerk gaat Ds. C. Baggerman voor. Daarnaast is er in de Ark de jeugddienst, die verzorgd wordt door ‘4tune’.

Dankdag voor gewas en arbeid
Op woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. In de Rank is er woensdagmiddag om 14.30 uur een dankdienst met en voor de kinderen, waar ouderen natuurlijk ook meer dan welkom zijn. Deze dienst is een gezamenlijke dienst, ook met de Immanuelkerk. Dat komt tot uiting in de voorgangers: Ds. Jan-Bert de Rijke en Ds. Machiel van der Giessen. Thema: ‘Goed bericht!’.
De gezamenlijke avonddienst is om 19.30 uur in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds. C. Baggerman.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Najaars-zendingsweek. In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de JustoMwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaat-verandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente. In de hal hangen de zendingsbusjes voor het onderwijs in Liberia. Het offerblok is voor het wijkfonds. Collecte Jeugddienst in de Ark is voor Stg. Compassion (Muskathlon). De eerste collecte op Dankdag (6 november) is voor Woord en Daad en de tweede collecte voor de kerk. Alle collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Collecte opbrengst van oktober

06-10 Kerk en Israël € 273,54
13-10 Std. Livingstone € 339,35
20-10 Noodfonds € 194,45
27-10 NBG (avonddienst) € 103,80

De diaconie dankt u voor deze bijdragen.

Kindernevendienst

God redt iedereen die gelooft.
Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome.
Op deze zondag staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.

Weekagenda
Dinsdag 5 november
14.00 uur: Vrouwenvereniging (Rank)
20.00 uur: Gezamenlijk moderamen
Woensdag 6 november – Dankdag
14.30 uur: Dankdagdienst voor kinderen (Rank)
19.30 uur: Gezamenlijke dankdagdienst in de IJsseldijkkerk
Vrijdag 8 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
18.30-19.30 uur: Fruit inleveren voor Fruitactie (Rank)
19.00 uur: Stamppot buffet (Rank)
Zaterdag 9 november
09.30-10.30 uur: Fruit inleveren voor Fruitactie (Rank)
Zondag 10 november – Oogstzondag
10.00 uur: Ds. A. Tromp
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk. Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

Schoenendoosactie
De mooie actie waarbij we een schoenen doos vullen met mooie spulletjes voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Een aantal weken geleden zijn we gestart met de actie en er staan al wat mooi versierde dozen in de kerk. We hopen wel dat er nog dozen bij komen! Het is tenslotte een prachtig kado voor kinderen hier ver vandaan! U hebt nog even de tijd. In de hal onder de spiegel liggen de folders met uitleg. U kunt de dozen inleveren tot en met zondag 17 november 2019! Doet U ook mee?

Vrouwenvereniging
De vrouwenvereniging komt 5 november weer bij een en dan is het feest want we bestaan 95 jaar. Onder het genot van een High tea en wat voordrachten houden we een gezellig samen zijn.
Het bestuur