Rankbericht van vrijdag 13 december 2019

Bij de kerkdiensten
Op deze derde Adventszondag, zondag 15 december gaat de wijkpredikant, Ds. Machiel van der Giessen voor. Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. We lezen Lucas 1: 64–80 – De lofzang van Zacharias. Tekst voor de verkondiging is vers 78: “Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan”.
Voorganger in de gezamenlijk avonddienst in de Rank is Ds. J. Slager uit Rotterdam. Daarnaast is er in de IJsseldijkkerk een kerstjeugddienst, waarin Ds. C.M. Baggerman-van Popering voorgaat: “Alles is Kerst”.
Medewerking wordt verleend door Unify.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis Crimpen Inn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend oor nodig hebben. Langzamerhand een plaats van wereldburgers waarbij de een de ander helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen zoals lezen, naailessen, noem maar op.
Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage gevraagd, maar ook de zaal moet betaald en verwarmd worden.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok voor het wijkfonds en ook de zendingsbusjes bestemd voor het onderwijs in Liberia.
Alle collecten van harte bij u en jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Volg de ster – David
DavidDeze zondag is de derde van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat 2 Samuel 7: 8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.

Oefenen kinderkerstdienst
Zondag 15 december en zondag 22 december willen we, na de dienst, oefenen voor de kinderkerstdienst. Het oefenen is voor alle kinderen van de kindernevendienst.
Voor vragen, neem contact op met Johanneke Vonk, 06-51467932.

Weekagenda
Woensdag 18 december
19.15 uur: Derde Adventsvesper in de Rank
20.00 uur: Gezamenlijke vergadering Wijkkerkenraden Ark en Rank
Vrijdag 20 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 22 december
10.00 uur: Dr. R. de Reuver, Houten, Gezamenlijke dienst Rank/Ark in de Ark
18.30 uur: Dr. W.M. de Bruin, Bleiswijk, Gezamenlijke dienst in de IJsseldijkkerk

Kerstpost
Vandaag nog kunt u uw kerstpost in de daarvoor bestemde bus in de hal deponeren. De kosten zijn ook dit jaar 55 euro cent. We zijn ook nog op zoek naar sorteerders voor 16 december vanaf 19.30 uur.
Bezorgers zijn ook van harte welkom!
We hopen dat u ons kan helpen.

De post wordt bezorgd in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel.

Oliebollenactie
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij de Rank.
Opbrengst: 50% voor Pava, onze zustergemeente in Roemenië, 50% voor de verbouw van de Ark.

Op deze dag geldt altijd: “Vele handen maken licht werk.” Dus heb je even tijd of zin om te komen helpen …graag!
Meld je aan bij de werkgroep: d.buijs56@gmail.com, tel. 0180-785154

Liberia
In januari ga ik op bezoek in Liberia bij Prince Dennis om de ontwikkelingen van Turning point of Positieve Actions (TPA) te bekijken.
Als Rank gemeente steunen wij ze al meerdere jaren waarbij de school is gegroeid tot ongeveer 100 kinderen. Ook bij de evangelisatie activiteiten en op het gebied van ontwikkeling is er vooruitgang. Ik kijk dan ook erg uit naar deze reis van 6 tot 20 januari.
Voor de kinderen in Liberia wil ik een kaart laten afdrukken met een foto van de KND kinderen hierop, hiervoor willen we na dienst op 15 december een foto maken bij het podium voor in de kerk.
Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk kinderen bij zijn, uiteraard wel met toestemming van de ouders. Aansluitend gaan zij dan oefenen voor kerst.
Met vriendelijke groet, Kees Hoogendijk.

Kerstwandeling 2019
Op vrijdag 20 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. Deze bijzondere kerstwandeling voor jong en oud zal voeren langs verschillende plaatsen in Krimpen aan den IJssel, waar door middel van zang, muziek en toneel het kerstverhaal zal worden verteld.
De wandeling begint om 18.30 uur bij de Tuyter, Nachtegaalstraat 8. De wandelaars kunnen zich daar vanaf ongeveer 18.00 uur verzamelen, en eventueel voor € 2.00 een lampion te kopen. Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk ook zelf een lampion meebrengen of een kerstlampje.
Dit prachtige kerstgebeuren wordt muzikaal begeleid en zal duren tot ongeveer 20.30 uur.
Vrijwilligers/verkeersregelaars zullen meehelpen om één en ander goed en ordelijk te laten verlopen. Bij slecht weer is er een alternatieve avond in kerkgebouw de Ark, Burg. Aalberslaan 41.
Aan de organisatie werken de volgende kerken mee: E.G.K.; G.I.M.; NGPMB; de Ark; de Rank; de IJsseldijkkerk; de Wingerd; de Bron en de Immanuelkerk.

Voor meer informatie (ook over het alternatief bij slecht weer vanaf 18-12-19) bij de secretaris van de Raad van Kerken: hildapleysier@gmail.com of tel: 06-30517772.