Rankbericht van vrijdag 13 maart 2020

kerkje

Bij de kerkdiensten
Deze morgen hebben we een bijzondere situatie. Door de dreiging van het Coronavirus zal de dienst met een beperkt aantal aanwezigen worden gehouden en verder via de middelen van de techniek, o.a. via de LOK, gevolgd kunnen worden, maar is ook bijzonder door de aard van de dienst, want het is een belijdenis- en doopdienst. Dit seizoen waren er twee belijdenis catechesegroepen; een ‘reguliere’ en één voor ouderen. Vanuit deze laatste groep zullen vanmorgen vier mensen belijdenis doen en twee van hen zullen ook gedoopt worden: Greet van Kins-de Jong, Floor de Leeuw, Jan Poelman en Evelien van Roosmalen-Jacobs. Voorganger is ds Machiel van der Giessen. Organist is Jacques Markus en Nick & Jill de Ruijter, kleinkinderen van Greet van Kins, zullen onder pianobegeleiding van Martijn Baas een lied zingen. We lezen Romeinen 8, 31–39 met als tekst voor de verkondiging vers 31b: “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat ds. J. Schaap uit Rotterdam voor.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Stille hulp.
Stille hulp is een belangrijk onderdeel van het werk van uw diaconie. Gemeenteleden die het financieel lastig hebben kunnen we met uw hulp helpen om het hoofd boven water te houden. Met deze vaak tijdelijke en incidentele hulp zien we als gemeente om naar elkaar.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Opbrengst Voedselbank collecte kinderbiddag
De opbrengst van de collecte voor de voedselbank in de biddag-kinderdienst was € 122,30.

Kerk in Actie
Sta op voor oorlogsslachtoffers in Zuid Soedan.
De burgeroorlog is nog niet voorbij in Zuid Soedan. Maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.
We hopen dat u dit doel van harte wilt steunen d.m.v. een gift in de boterham die in de hal staat.
De opbrengst van vorige week was € 133,95, waarvoor hartelijk dank.

Maatregelen in verband met het Coronavirus
Zoals eerder met jullie gedeeld hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen rond het Coronavirus door de richtlijnen van RIVM en de Protestantse Kerk Nederland te volgen. Gisteren zijn deze richtlijnen aangescherpt.
Collecteren bij de uitgang
Concreet betekent dat er bij de uitgang wordt gecollecteerd en we de collectezak dus niet meer aan elkaar doorgeven.
Geen handen geven bij belijdenisdienst
Het advies om geen handen te geven bij de ingang blijft van kracht.

Volwassencatechese
In tegenstelling tot hetgeen vorige week in het Rankbericht is gemeld, zal er op dinsdag 17 maart geen volwassencatechese zijn.

Doorgang catechesegroepen
De catechesegroepen op maandagavond gaan wel door!

Paasgroet/kaarten gedetineerden
Ook dit jaar hopen we dat u weer mee gaat doen met deze actie! Hoe mooi is het, om je medemens in gevangenschap een hart onder de riem te steken door een kaartje te sturen waarop u een persoonlijke groet of gedichtje mag zetten. Zodat zij mogen weten dat Jezus ook voor hen is gestorven en opgestaan. En wij aan hen denken.

Kinderclub
Woensdag 18 maart is er weer club. Groep 4 en 5 gaan van 18.00 tot 19.00 uur bowlen. We verzamelen rond 17.50 uur bij de bowlingbaan en om 19.00 uur mag je daar weer worden opgehaald. Eigen bijdrage voor het bowlen is €2,-. Tot woensdag!

Steun Liberia
Als werkgroep hebben we het besluit genomen om vanaf 1 juli 2020 het project in Liberia niet langer te steunen. Het was in principe de bedoeling een aantal jaren financiële steun te verlenen om een school op te richten die later onafhankelijk zou kunnen doorgaan.
Gezien de laatste ontwikkelingen hebben we er geen vertrouwen in dat dit gaat gebeuren. De inzet van de afgelopen jaren heeft niet mogen leiden tot een zelfstandig functionerende organisatie.
We hopen dat de TPA-organisatie in Liberia mogelijkheden ziet om de schoolactiviteiten te kunnen voortzetten en willen daar ook gebed voor vragen. Al met al was dit geen eenvoudige beslissing. Voor meer informatie: tel. 06 22389408
De werkgroep

Bloemschikken
Als u interesse heeft om de bloemschikking te volgen van de Ark, kunt u terecht op de Ark site pkndeark.wordpress.com, onder het kopje Ark op zondag ziet u liturgisch bloemschikken) en de face-boek pagina van de Ark. Als u het op uw mail wil ontvangen kunt u een mail sturen naar aletta.vanvliet@gmail.com.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 16 maart 18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
19.00 uur: Mentorcatechese (Rank)
19.45 uur: Jongerenbijbelgespreksgroep(Rank)
Dinsdag 17 maart 13.30 uur: Wijkmedewerksters vergadering(Rank)
20.00 uur: Belijdeniscatechese(Rank)
Woensdag 18 maart 14.00 uur: Soos (Rank)
17.50 uur: Kinderclub Bowlen
19.30 uur: Avondgebed in de IJsseldijkkerk
20.00 uur: Grote ArkRank kerkenraad(Rank)
Vrijdag 20 maart 08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 22 maart 09.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst in de Rank
10.30 uur: Dr. G. den Hartogh, Ark/Rank dienst in de Rank
18.30 uur: Dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk in de IJsseldijkkerk