Rankbericht van vrijdag 14 februari

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 14 februari 2020

Bij de kerkdiensten
In de morgendienst gaat Ds. Machiel van der Giessen voor. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Fem Jolie, dochter van Maarten & Leonie Tissink-van den Nieuwendijk (Brede Akker 28, 2924 BH). Naast organist Gerrit van der Werf werken ook Dries Heij (gitaar), Leendert Vermeulen (piano) en in de zangleiding Mirjam Heij-Moerman en Elisabeth van der Ham-Remmers muzikaal mee. We lezen Psalm 36 en in de verkondiging staat vers 10 centraal: Psalm 36, 10b: Door úw licht zien wij licht.
De gezamenlijke avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart voorgaat.

Weer aan het (pastorale) werk
Vorige week zondag ben ik voor het eerst weer voorgegaan in de kerkdienst na het ziekteverlof vanwege mijn heupoperatie en inmiddels heb ik ook het werk van het pastoraat waar mogelijk weer opgepakt. Van harte wil ik mijn collega’s bedanken voor de waarneming en in het bijzonder onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl, die waar nodig bijsprong en meer in Krimpen is geweest dat van haar verwacht zou mogen worden. Veel dank! Graag wil ik u en jullie ook danken voor alle hartelijke blijken van medeleven. In het pastoraat had ik al vaak gehoord, dat dat mensen zo goed doet, maar ik merkte nu zelf ook: daar knap je echt van op! De komende tijd zal/kan ik mijn werkzaamheden nog niet volledig kunnen hervatten, omdat de voortgang van de revalidatie ook nog tijd en energie zal vergen, maar mocht u/jij mij (pastoraal) nodig hebben, schroom niet dat kenbaar te maken.

Vakantie kerkelijk werker
Van maandag 17 februari tot vrijdag 21 februari is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers afwezig. In geval van spoed kunt u contact opnemen met de coördinator Pastoraat van de Rank, tel. 06-57 25 08 82 of per email pastoraat@derankkrimpen.nl.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje.
De Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel hulpvragers met problematische schulden te ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie waardoor die structureel verbeterd. Daardoor kunnen huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen worden. Inmiddels heeft deze Stichting ook in Krimpen haar nut bewezen en kunnen de vrijwillige maatjes dankzij een goede opleiding en nascholing hun cliënten adequaat bijstaan.

Het samenwerkingsverband van bijna alle Krimpense Kerken en geloofsgemeenschappen, verenigd in het diaconaal platform, en de gemeente draait voor een klein gedeelte (het leeuwendeel komt uit de gemeentekas) op gelden om vanuit die kerken maatjes op te leiden en voor nascholing te zorgen. Voor ons deel is deze collecte bestemd.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

KindernevendienstSamuël wordt geroepen.
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Samuël. God roept Samuël in de tempel. En we lezen hoe Samuël later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuël 3:1-18 centraal: God roept Samuël. Als Samuël Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt.

Weekagenda
Maandag 17 februari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
20.15 uur: Wijkraad-Pastoraat (Ark)
Woensdag 19 februari

10.15 uur: Belijdeniscatechese voor ouderen
20:00 uur: Seminar “Als ze maar gelukkig zijn.” door Willemijn de Weerd (Rank)
Meer info: Johanneke Vonk 06-51467932
Vrijdag 21 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 23 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst
18.30 uur: Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam

Follow Me
Deze week zijn de jongeren al via hun mentor op de hoogte gebracht dat de mentorcatechese niet doorgaat op maandag 17 februari. We wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie en zien jullie graag weer op maandag 2 maart. Tot dan!
Willemieke Schippers – Kuijl, kerkelijk werker

Hulp Dorottya
Afgelopen najaar is er veel geld bijeengebracht voor hulp aan Dorottya. Een Roemeens meisje uit de omgeving van Pava, zij heeft een vorm van leukemie en wacht op een operatie. (Waarvan de kosten hoog zijn.)
Momenteel verblijft ze in Boekarest in het ziekenhuis. Tot dusver zijn de resultaten niet zo goed.

Het is nu zoeken naar een geschikte donor voor een beenmergtransplantatie.

Laten we bidden dat hierin voorzien mag worden.
Werkgroep Pava.

Verslag reis Liberia
Afgelopen januari mocht ik het werk van TPA (turnign point of positieve actions) / Prince Dennis in Liberia bekijken. Na een reis van 2 dagen door het binnenland van Liberia kwam ik zonder al teveel problemen in Fishtown. Ik werd hier warm en vriendelijk ontvangen, de dag erna bezochten we de school die we als Rankgemeente ondertussen al 7 jaar steunen. Toen ik hier aankwam werd ik vrolijk toegezongen door de leerlingen. Het viel mij op dat dit er wel minder waren dan 4 jaar geleden. Ook het schoolhoofd en enkele leraren waren vervangen. Buiten onder een afdak van palmtakken bespraken we de situatie. De school heeft het erg te verduren gehad, er is veel onrust geweest onder het personeel waardoor het aantal leerlingen is teruggelopen. Het schoolgebouw stond er half afgebouwd bij, er lag een nieuw dak op en met de muren was men bezig om deze met stenen opnieuw op te bouwen. Ook deze keer viel mij weer op dat er niet gewerkt werd met boeken. Het oude schoolhoofd liet zich zien en wilde mij spreken. Deze verweet Prince dat er slecht leiding werd gegeven vanuit TPA en suggereerde ook dat de salarissen niet altijd betaald werden. Dit hadden wij als werkgroep al eerder vernomen via een ontvangen mail van hem. Ik heb dit die middag met Prince en Kumba besproken waarbij de emoties erg opliepen. Als werkgroep vinden we het belangrijk dat het geld op de juiste plaatst komt en niet in iemand zijn zak verdwijnt. Na alle overwegingen heb ik niemand beschuldigd maar, moet ik eerlijk bekennen, ook niemand op zijn woord kunnen geloven. Gelukkig hoeven wij ook niet te oordelen, dit is aan God en mogen wij in geloof en vertrouwen handelen. Prince heeft het erg moeilijk gehad in Liberia, dat is mij in ieder geval wel duidelijk geworden. De dag erna zijn we naar de plantage geweest waar ik ook een flinke teleurstelling te verwerken kreeg. Van een plantage is geen sprake, dit was meer een bos met enkele rubberbomen, een stukje rijstveld en tot overmaat van ramp waren de cacaobomen vernield door wegwerkzaamheden.

Op zondag bezochten we een kerkgemeente waarbij Prince voor ging, deze gemeente heeft hij een jaar geleden geholpen om op te starten en had nu meer dan 100 bezoekers. Verder heb ik nog een leuke tijd gehad met een bezoek aan het nationaal natuurpark en een dagje in de hoofdstad Monrovia.
Ik kan dus terugkijken op een mooie maar ook enerverende reis met bijzondere ervaringen.
Als werkgroep gaan we de aankomende tijd bekijken hoe we verder willen met de ondersteuning van TPA. Hierbij hebben we Gods leiding zeker nodig.
Kees Hoogendijk.