Rankbericht van vrijdag 17 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 19 januari 2020

Welkom
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst begroeten we Ds. G. van Meijeren uit Rotterdam.
De avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. C. Baggerman voorgaat.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Timon. Timon is een bevlogen organisatie, die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Rechter Gideon
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. Op deze zondag staat Rechters 6:14-16,36-40 en 7:16-22 centraal: God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen.

Weekagenda
Maandag 20 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
19.00 uur: Follow Me
Donderdag 23 januari
19.00 uur: Gebed voor de Eenheid
Vrijdag 24 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 26 januari – Bediening Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. C.M. Baggerman-van Popering
18.30 uur: Dr. G. den Hartogh

Actie Kerkbalans
Op 18 januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans, dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’.
De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen. Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetings-momenten enz.
Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.