Rankbericht van vrijdag 18 oktober

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Vooruitblik zondag 27 oktober
Op zondag 27 oktober is er ’s morgens gen dienst in de Rank. Er is dan een gezamenlijke dienst in de Ark. Deze dienst is een Ontmoetingsdienst met Ds Gert den Hartogh als voorganger. Thema: ‘Je hoort erbij’. Medewerking wordt er verleend door Concertante o.l.v. Marjolein Kolkert. De gezamenlijke avonddienst is wel in de Rank; Ds J. Schaap is de voorganger.

Aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers
Heb(t) u/jij al aanbevelingen ingeleverd met namen van gemeenteleden, waarvan u hoopt, dat zij de komende vacatures gaan vervullen. U kunt dat nog doen tot uiterlijk zondag 27 oktober. Het kan op papier of per email aan de scriba (scriba.derank@gmail.com). Zowel in de Ark als in de Rank is een doos aanwezig om uw aanbevelingen in te leveren.