Rankbericht van vrijdag 20 december 2019

Bij de kerkdiensten
Deze vierde Adventszondag is een gezamenlijke morgendienst van Ark en Rank in de Ark.
Voorganger in deze dienst is Dr. R. de Reuver, Houten. Aanvang 10.00 uur.
De gezamenlijke avonddienst is in de IJsseldijkkerk waarin Dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk voorgaat.
Aanvang 18.30 uur.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

HET VOLGEN VAN EEN STER

Het hoort bij de ontwikkeling van iedere puber: het hebben van een rolmodel; doorgaans een beroemdheid. Een man of vrouw die gepresteerd heeft op het gebied van muziek, sport, film of wat dan ook. Het worden ‘sterren’ genoemd. Want sterren, – daar maken mensen sinds overoude tijden gebruik van om zich op te oriënteren. Maar niet alleen pubers: ook volwassenen hebben behoefte aan ‘sterren’. Leiders. Sterke persoonlijkheden die duidelijke taal spreken en hun volgelingen de weg weten te wijzen. Zeker vandaag de dag in een tijd waarin deze leiders helaas maar al te dikwijls ontbreken. Tegen die achtergrond vieren we Kerstfeest en volgen we dé Ster bij uitstek, het licht dat in het Oosten opgaat. Jezus Christus. Op Kerstavond zal op dit thema worden ingezet, om vervolgens in de dienst van Eerste Kerstdag afgerond te worden.

Collecte
De eerste collecte is voor jeugddorp de Glind. Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren een speciale plaats innemen. Of ze nu verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn, psychische of gedragsproblemen hebben, in De Glind kunnen zij werken aan hun toekomst door hun talenten te ontwikkelen. Dit door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap. Tegelijkertijd is De Glind een bakermat van vernieuwende initiatieven voor jeugdhulp. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk.
In de hal staat het offerblok. Dat geld is bestemd voor het wijkfonds van de Rank.
Van harte deze collecte bij u/jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Op deze zondag staat 2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25 centraal. Koning Josia belooft, samen met het hele volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden aan die wetten.

Kinderkerstdienst
Kinderkerstdienst 24-12-2019 laatste informatie!!!!
Graag 24-12 om 18:00 uur aanwezig zodat we nog een laatste generale repetitie hebben mét de band. Alle kinderen van de kindernevendienst van de Rank en de Ark worden om 18:45 uur verwacht in de crècheruimte. We lopen bij aanvang van de dienst met de kinderen van de kindernevendienst gezamenlijk naar binnen.
Voor de kinderen van de kindernevendienst staan er voor in de kerk bankjes waar zij gedurende de dienst kunnen zitten. En tot slot: vergeet niet je feestelijke outfit aan te trekken!
Voor vragen kun je contact opnemen met Johanneke Vonk, telefoonnummer 0651467932.

Weekagenda
Kerstavond dinsdag 24 december
19.00 uur: Kinderkerstfeest in de Rank, m.m.v. praiseband Testify (zie hierboven)
21.00 uur: Kerstnachtdienst in de Ark
Eerste kerstdag woensdag 25 december
We mogen als gemeente de lofzang zingen op de komst van Christus als het Licht in deze wereld.
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren, Rotterdam.
Tweede kerstdag, donderdag 26 december
10.00 uur: Sing inn
Zingen met elkaar, luisteren naar mooie verhalen en gedichten.
Na afloop staat de koffie/thee of fris klaar.
Iedereen van harte welkom.
Vrijdag 27 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 29 december
10.00 uur: Ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: Ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

Collecten deze Kerstdagen
Geef licht aan de Kinderen in de Knel in Moldavië. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en ontvangen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie ‘Bethania’ komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra ontvangen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. ‘Bethania’ wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat ze naar school gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat ze minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil ‘Kerk in Actie’ kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Afwezigheid predikant
Zoals u wellicht weet, is deze week ds. Machiel van der Giessen aan zijn heup geopereerd. U begrijpt dat het herstel na deze operatie enige weken zal duren. Mocht u contact willen met Willemieke Schippers of een wijkouderling of wie dan ook, schroomt u dan niet te bellen naar de
pastorale telefoon: 06 57250882 of mailt u naar pastoraat@derankkrimpen.nl. U krijgt dan een kerkenraadslid aan de telefoon die u verder kan helpen. We staan graag voor u klaar! Ook vanaf deze plaats wensen we dominee van der Giessen heel veel beterschap en een goede revalidatieperiode toe.

Oliebollen
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij de Rank. Opbrengst: 50% voor Pava, onze zustergemeente in Roemenië, 50% voor de verbouw van de Ark.
Op deze dag geldt altijd: ‘Vele handen maken licht werk’. Dus heb je even tijd of zin om te komen helpen…graag! Meld je aan bij de werkgroep:
d.buijs56@gmail.com of tel. 0180-785154.