Rankbericht van vrijdag 22 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag, zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers–Kuijl. Diaken Manus Verweij zal bij het noemen van de namen een kaars ontsteken vanuit het Licht van de Paaskaars. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. Thema voor de preek zijn de woorden uit de berijming (psalm 138, vers 4): Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds. L. Krüger uit Rotterdam als voorganger. Muzikale medewerking door IKK Kairos uit ’s Gravendeel o.l.v. Arie de Korte.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenerstein, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Vooruitblik zondag 1 december
Op zondag 1 december, Eerste Advent is er de viering van het Heilig Avondmaal. ’s Morgens gaat Ds. A. Robbertsen uit Rotterdam voor en ’s avonds in de gezamenlijke voortzetting en dankzeggingsdienst Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug aan de Rijn. Ter voorbereiding mogen we in de komende week de woorden tot ons laten komen uit NLB 377, 1:
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

Kindernevendienst
Wees blij!
wees blijDeze zondag is de laatste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Weekagenda
Maandag 25 november
19.00 uur: Follow me
19.00 uur: Mentorcatechese
19.45 uur: JongerenBijbelGespreksgroep
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede’ Adres: Groenplaats 22
Dinsdag 26 november
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep als volwassencatechese
Woensdag 27 november
19.15 uur: Eerste Adventsvesper in de Ark
20.00 uur: Algemene Kerkenraad (Ark)
Vrijdag 29 november
08.30: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 1 december
Eerste Advent, Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. A. Robbertsen, Rotterdam
18.30 uur: Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug a/d Rijn

Krimpen Zingt-dienst met ds. Louis Krüger
Krimpen ZingtZondag 24 november wordt de laatste zangdienst van dit jaar gehouden in De Ark. De avonddienst, om 18.30 uur, is dan een ‘Krimpen Zingt-dienst’. Voorganger is de beroemde predikant-schrijver ds. Louis Krüger uit Rotterdam. Hij is geboren in Zuid-Afrika en heeft Theologie en Afrikaans-Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch. In 1984 verhuist hij naar Nederland, waar hij als predikant van de Gereformeerde kerk in de gemeentes Nieuwlande en Sliedrecht werkt. Sinds 1994 is hij als schippers-predikant verbonden aan de Koningskerk in Rotterdam Feyenoord. Een aantal keren eerder ging hij voor tijdens een zangdienst en alle keren heeft hij grote indruk gemaakt. Voor de komende dienst heeft hij als thema “Nader bij U”. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Koor Kaïros uit ’s-Gravendeel o.l.v. Arie de Korte. Organist is Everhard Zwart. Iedereen is van harte welkom. De samenzang en koorzang start 10 minuten voor aanvang van de dienst.

Kerstpostactie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel. Krimpen a/d Lek en in Lekkerkerk.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor:
– Uitzoeken / sorteren van de post. Dat gebeurt op maandag 9 december en maandag 16 december vanaf 19.30 uur – 21.00 uur in de Rank.
– Bezorgen van de kerstpost kan na 9 december en 16 december tot uiterlijk 24 december.
U ontvangt een bundel kaarten thuis. De adressen liggen zo dicht mogelijk bij elkaar.
Doet u mee! ZWO commissie

Nieuwe ‘dubbele’ inzamelingactie Lionsclub
Vanaf komende zondag 1 december staat in de hal van onze kerk weer de bekende inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel.
In deze doos kunt u gedurende vier weken door u gespaarde Douwe Egberts waardepunten deponeren. Deze punten worden bij Douwe Egberts ingewisseld voor pakken koffie, die ter beschikking komen van de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
En net als de vorige keren kunt u in de dozen bovendien al het oud en vreemd geld deponeren dat u nog thuis hebt liggen. De Nederlandse Lionsorganisatie wisselt via eigen kanalen dit geld om in euro’s. Voor iedere dertig euro kan vervolgens in een derdewereldland een blinde een staaroperatie ondergaan, waarna deze weer normaal kan zien.
Wij bevelen deze actie van de plaatselijke lionsclub voor twee goede doelen van harte bij u aan!