Rankbericht van vrijdag 27 december 2019

Welkom
Van harte welkom in de diensten op deze zondag. Vanmorgen is Ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel onze voorganger. In de avonddienst hopen we onze oud-predikant Ds. J.W. Sparreboom uit Sliedrecht weer te ontmoeten. Gezegende diensten.
Maar deze week is een bijzondere week. We vieren oud en nieuw. En op beide dagen hebben we een dienst in de Rank waarin ds. Gert den Hartogh hoopt voor te gaan. (zie het stukje hieronder)

OUD EN NIEUW

De jaarwisseling zal in dubbel opzicht ‘Oud en Nieuw’ worden: vieren we Oudjaar nog als gezamenlijke wijkgemeenten, de volgende dag is het Nieuwjaar – en is er niet langer sprake meer van twee maar van één nieuwe wijkgemeente. Vanwege het feit dat ds. Machiel van der Giessen dan geopereerd is en nog niet zal kunnen voorgaan, hoop ik beide diensten te leiden en leek het mij daarom ook een goed idee om te eindigen en te beginnen met het leerboekje waarmee generaties protestanten groot zijn geworden: de Heidelbergse Catechismus. Op 31 december zal het dan gaan over de Zondag 52, waar de zesde bede en de lofverheffing van het ‘Onze Vader’ centraal staan.
Vervolgens zal dan op 1 januari worden verder gegaan met het begin, de overbekende vraag naar wat de enige troost van de Christen is, ‘in leven en sterven’. We hopen op gezegende diensten!
Ds. Gert den Hartogh

Bij oud- en nieuwjaar maken we de balans op: wat heeft dit jaar ons gebracht…. En waar gaan we naar toe? Voor de gemeenten ‘de Rank’ en ‘de Ark’ is deze jaarwisseling ook een bijzondere. We zullen vanaf 1 januari één gemeente zijn. Op zondag 12 januari zal de nieuwe kerkenraad bevestigd worden. En vanaf die datum zullen we zo veel mogelijk als één gemeente optrekken. Er komt in deze dagen weer een nieuwsbrief uit. Mocht u die niet gekregen hebben, trek dan aan de bel: een telefoontje of mailtje naar de scriba of de pastorale telefoon is genoeg.

Collecte
De eerste collecte is voor de diaconie: deze zondag voor Shelter Ministries.
Zondagschool: Iedere weekend geeft de Shelter aan honderden kinderen zondagschool op verschillende plekken rondom Kriel. Op deze manier brengen ze niet alleen het evangelie, maar hebben ze ook contact met de gemeenschap. Vanuit deze contacten ondersteunen ze de kinderen en de gezinnen geestelijk en praktisch.
Het kindertehuis: In het kindertehuis vangt de Shelter kinderen op in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar. De kinderen zijn verlaten, kunnen niet meer thuis wonen of hun ouders leven niet meer (vaak door aids). De Shelter biedt de kinderen hier een toekomst in een huiselijke omgeving.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Op Oudejaarsavond wordt de Oudejaarscollecte gehouden. Dit is een speciale collecte voor de kerk.
Op 1 januari collecteren we in de eerste collecte voor het Leger des Heils, Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met hun brede zorgaanbod kunnen zij bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden. Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding die anders in de vuilnisbak belandt. Zonde. Want die kleding kunnen zij nog prima gebruiken voor hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils.
De tweede collecte is voor de kerk.
Alle collecten van harte aanbevolen!

Kindernevendienst
God is machtig.
Op deze zondag staat Psalm 8 centraal: een loflied over de macht van God. God heeft de hemel en de aarde gemaakt, en de mensen een belangrijke plek gegeven.

Weekagenda
Dinsdag 31 december:
Vanaf 9.30 uur: Oliebollenverkoop
19.00 uur. Dr. G. den Hartogh, Gezamenlijke dienst Rank/Ark
Woensdag 1 januari:
Vanaf 10.00 uur koffie drinken en elkaar gelukkig nieuw jaar wensen (Rank)
10.30 uur. Dr. G. den Hartogh, Gezamenlijke dienst (Rank)
Vrijdag 3 januari
8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 5 januari
10.00 uur: Ds. A. Tromp (Rank)
18.30 uur: Ds. W. Hendriks, Mijnsheerenland (IJsseldijkkerk)

Uitnodiging
U wordt van harte uitgenodigd voor de afscheidsdienst van ds. Corinne Groenendijk op 5 januari a.s. om 10.00 uur in De Wingerd. Van harte welkom, ook tijdens de informele receptie na afloop van de dienst.

Oliebollen!
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij “de Rank”. De verkoop begint om 9.30 uur.
De opbrengst is respectievelijk voor voedselpakketten in Pava/Roemenië en voor de verbouw van de kerk in Krimpen.

Arknieuws
Als u het Rankbericht digitaal ontvangt, krijgt u vanaf volgende week ook om de veertien dagen het Arknieuws meegestuurd. Zolang we nog in twee gebouwen kerkdiensten hebben, houden we deze beide zondagsbrieven nog in stand. Daarna worden ze samengevoegd.