Rankbericht van vrijdag 28 februari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

kerkje

Welkom
Hartelijk welkom in de dienst in de Ark. In deze Ark/Rank dienst gaat Dr. G. den Hartogh voor.
Ook de avonddienst om 18.30 uur is in de Ark. Ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland zal in deze Krimpen Zingt Dienst voorgaan. Medewerking wordt verleend door de Vocalgroup Voice.
Wij wensen u goede, gezegende diensten.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is voor de diaconie. Deze keer voor ‘Kerk in Actie’: Voorjaarszending. De kracht van Bijbelverhalen.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. ‘Kerk in Actie’ traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!
De tweede collecte is voor alle stoffelijke zaken, zoals het onderhoud van de gebouwen, betaling van de werkers in de kerk, de betaling van rekeningen van de verwarming, het licht en de koffie enz.
Alle collecten van harte aanbevolen.

Verantwoording van collectes:
Collecten opbrengsten diaconie in februari:

datum doel bedrag
02 februari Werelddiakonaat €. 246,60
09 februari Educatie/Catechese(K.i.A.) €. 357,60
16 februari Schuldhulpmaatje €. 304,20
23 februari Woord en Daad €. 470,69

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Verantwoording tweede collecte januari 2020

datum doel bedrag
31 december Kerk Oudejaarscollecte €. 552,75
01 januari Kerk €. 72,60
05 januari Kerk €. 217,30
12 januari Kerk €. 84,95
19 januari Kerk €. 261,73
26 januari Kerk €. 271,45
januari Wijkfonds €. 429,00

Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

Kindernevendienst
Het Paasproject van de kindernevendienst heeft dit jaar als thema ” Tussen hemel en aarde”.
In de veertigdagentijd lezen we vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God er uitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten.
In het vervolg van het Mattheüs evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm.
Tijdens het kindermoment in de kerk is er een 3D berg waar de kinderen Jezus en zijn leerlingen volgen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen.
Het licht van de paaskaars mee naar de kindernevendienst
In ‘de Ark’ hebben ze als mooie traditie dat het licht van de paaskaars, die het licht van Christus symboliseert, meegaat naar de kindernevendienst.
Dit gebruik willen we graag in ‘de Rank’ overnemen. Vanaf zondag 8 maart zal ook in ‘de Rank’ het licht worden aangestoken vanuit de paaskaars en meegaan met de kinderen.

Follow Me – God en seksualiteit
Aanstaande maandag gaan we het hebben over seksualiteit (spannend). Als je hierover nu al vragen hebt, dan mag je die appen in een persoonlijk bericht naar je mentor.
Tot maandag!

Koster
Afgelopen zondag is het u misschien opgevallen dat er een “nieuwe” koster dienst deed. Tom Visser heeft de taak van Sander van Vianen overgenomen, nu Sander jeugdouderling is geworden. Fijn dat Tom het wil doen. Als kerkrentmeesters wensen we hem veel “plezier” in zijn nieuwe taak! En we willen Sander heel hartelijk bedanken voor de jaren dat hij deze taak zo nauwgezet heeft uitgevoerd. Wat is een kerk zonder kosters? Dat kan niet. Dus: heel fijn dat alles goed doorgaat! Allebei Gods zegen in jullie nieuwe taak gewenst.
De kerkrentmeesters

De 40 dagen tijd is begonnen.
Afgelopen zondag zijn de boekjes uitgedeeld in de gezamenlijke dienst in ‘de Rank’.
Aangezien we komende zondag 1 maart weer een gezamenlijke dienst hebben maar nu in ‘de Ark’ zijn daar nog boekjes aanwezig.
Neem gerust een boekje mee, ze zijn weer met heel veel inzet en liefde gemaakt. En zeker de moeite waard om te lezen.

Vrouwenvereniging
De vrouwen vereniging komt 3 maart weer bijeen van 14.00 tot 16.00 uur. De Hr P. Hakkesteegt komt voor ons een presentatie houden over de natuur in ons land. Ook andere dames zijn van harte welkom. Inl. Corrie van Kooij. tel. 0180-511518.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 2 maart 19.00 uur: Follow Me
Dinsdag 3 maart 14.00 uur: Vrouwenvereniging
20:00 uur: Belijdeniscatechese
Woensdag 4 maart 10.15 uur Belijdeniscatechese voor ouderen
20.00 uur: Kleine Kerkenraad (Rank)
Vrijdag 6 maart 8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 maart 10.00 uur Ds. A.E.M. Gooijer-Snel uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur Ds. L. van Rees uit Hoogblokland