Rankbericht van vrijdag 6 december 2019

Rankbericht van vrijdag 6 december 2019

Welkom
Welkom in de dienst in de Rank. In deze dienst gaat Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam voor.
Om 18.30 uur is er in de IJsseldijkkerk ‘a Festival of Nine Lessons and Carols’. Koorzang, samenzang en Bijbellezingen samen één mooi geheel.
In 1918 werd deze viering voor het eerst in Cambridge College uitgevoerd. En vandaag de dag wordt deze over de hele wereld ten gehore gebracht in de Adventsperiode. Een geliefde traditie, al bijna 100 jaar.
Kleinkoor Shine zingt de Carols. Carols zijn diverse kerstliederen, van klassiek tot modern. Er is samenzang van bekende kerstliederen. De ‘9 Lessons’ zijn korte Bijbellezingen, waarin het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus wordt verteld.
Wij wensen u gezegende diensten.

Collecte
De eerste collecte is voor het inloophuis Crimpen Inn.
De tweede is voor de kerk, voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Weekagenda
Dinsdag 10 december
13.30 uur Belijdeniscatechese voor ouderen
Woensdag 11 december
19.15-19.45 uur: Advent-avondgebed (Wingerd)
Vrijdag 13 december
09.00: Redactie Rankbericht
19.00 uur: vertrek Schaatsen PKN (Rank)
Zondag 15 december
10.00 uur: Ds M.D. van der Giessen m.m.v. Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel
18.30 uur: Ds. J. Slager, Rotterdam

KinderNevenDienst
Volg de ster – Obed
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.
Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt hij van de buurvrouwen een zegen mee.

Kinderclub 11 december – kerst
De volgende clubavond is op woensdag 11 december. Deze avond hopen we met z’n allen kerst te vieren en gezellig samen te eten. Daarvoor hebben we de hulp van de ouders nodig: maak/koop iets lekkers voor 2 personen en neem dat mee. Denk hierbij aan gehaktballetjes, pannenkoekjes, salade, kippenkluifjes, soesjes, cupcakes enz. Geef van tevoren aan Mariëtte (06-28186795 of mariettemets@hotmail.com ) door wat je meeneemt.
Let op: deze clubavond is van 18.00-19.15 uur.
Groetjes van de leiding

Kerstpost
Vanaf zondag 8 december kunt u uw kerstpost in de daarvoor bestemde bus in de hal deponeren. Dit kan tot zondag 15 december. De kosten zijn ook dit jaar 55 euro cent. We zijn ook nog op zoek naar sorteerders op maandag 9 en 16 december vanaf 19.30 uur.
Bezorgers zijn ook van harte welkom !!
Bezorgen in de week van 9 en 16 december, we hopen dat u ons komt helpen! De post word bezorgd in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den lek en Ouderkerk aan den IJssel. Vast bedankt.

Fusiebesluit Ark en Rank
Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren. Daarmee kwam de AK tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente. In de afgelopen anderhalf jaar hebben Ark en Rank intensief gesproken om tot dit besluit te komen. Een fusiecommissie heeft, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, een groot aantal thema’s verkend en besproken. Daarover bleek grote eenstemmigheid te bestaan. In de afgelopen maand heeft een afvaardiging van de AK de wijkgemeenten en de wijkkerkenraden gehoord. Het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële paragraaf getoetst. Er waren geen belemmeringen. Daarmee kwam er ruimte voor een unaniem besluit binnen de AK. Wij zijn verheugd over deze stap en willen de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente. Over een nieuwe naam wordt nagedacht, voorlopig spreken wij van de Ark/Rank-gemeente.
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een serie van maatregelen die moeten leiden tot een gezonde en vitale Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. In de afgelopen 7 jaar waren er meer van die markeringspunten, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de predikantsformatie en het besluit over het terugbrengen van het aantal kerkgebouwen. Wij spreken de wens uit dat ook dit fusiebesluit bijdraagt aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente die zowel ‘naar binnen als naar buiten’ present is voor het geheel van de Krimpense samenleving.
Gert Tissink – voorzitter Algemene Kerkenraad

Liberia
In januari ga ik op bezoek in Liberia bij Prince Dennis om de ontwikkelingen van “Turning point of Positieve Actions” (TPA) te bekijken. Als Rankgemeente steunen wij hen al meerdere jaren waarbij de school is gegroeid tot ongeveer 100 kinderen. Ook bij de evangelisatie-activiteiten en op het gebied van ontwikkeling is er vooruitgang. Ik kijk dan ook erg uit naar deze reis van 6 tot 20 januari.
Voor de kinderen in Liberia wil ik een kaart laten afdrukken met een foto van de KND-kinderen hierop. Hiervoor willen we na dienst op 15 december een foto maken bij het podium voor in de kerk. Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk kinderen bij zijn, uiteraard wel met toestemming van de ouders. Aansluitend gaan zij dan oefenen voor kerst.
Kees Hoogendijk

Koffie schenken busstation
Op vrijdag 13 december van 07:00 tot 09:00 uur schenken we als Rank-gemeente èn buren van het busstation weer koffie aan de reizigers, omdat wij er aan hechten ook buiten de kerkdeuren te laten zien wie wij zijn en wat ons in het leven drijft. Een simpel kopje koffie en een kort contact kan hele mooie gevolgen hebben. Dé vraag : Doet u / Doe jij mee?
Opgeven kan bij :
René de Jonge – renedejonge@versatel.nl
Hermien Gorlitz – hermiengorlitz@gmail.com
of in de hal van de Rank

Kerstwandeling

Op vrijdag 20 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. De wandeling begint om 18.30 uur bij de Tuyter, Nachtegaalstraat 8. De wandelaars kunnen zich daar vanaf ongeveer 18.00 uur verzamelen, en eventueel voor € 2.00 een lampion te kopen. Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk ook zelf een lampion meebrengen of een kerstlampje.