Rankbericht van vrijdag 8 november

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdiensten
Vandaag gaat in ochtenddienst ons gemeentelid ds. A. Tromp voor. De preek gaat over Galaten 6: 7b en 8. De avonddienst is in de IJsseldijkkerk; dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam is de voorganger. Wij wensen ieder een gezegende dienst toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugd werkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerk begeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente. In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Verantwoording tweede collecte oktober 2019
06-10 Kerk € 247,46
13-10 Kerk € 328,05
20-10 Kerk € 195,20
27-10 Kerk € 104,65
Wijkfonds oktober € 36,50
Hartelijk dank!
De Rankrentmeesters

Vooruitblik – zondag 17 november
Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst van Ark en Rank in de Rank. Dit is een doopdienst. Voorganger is ds. Machiel van der Giessen

Fruitactie
Vandaag is de fruitactie.
De diaconie vraagt uw medewerking om een fruitbakje met envelop mee te nemen en te bezorgen vandaag of de komende dagen bij onze ‘oudere’ of zieke gemeenteleden. Na afloop van de dienst kunt u een bakje mee nemen. Doet u mee!!
De diaconie

Advent kaarsen
Zondag 17 november hopen we weer advent kaarsen te verkopen. Voor en na de dienst kunt u de kaarsen aanschaffen voor € 2.50 per stuk.
De opbrengst hiervan is bedoeld voor het Kerk in Actie-project ‘Kinderen in de knel’.

Kindernevendienst
God houdt van ons.
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Op deze zondag staat Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen

Weekagenda
Maandag 11 november
19.00 uur: Follow me (Rank)
19.30 uur: Moderamen AK
20.30 uur: Belijdeniscatechese
Dinsdag 12 november
19.00 uur: Beheerscommissie(Rank)
20.00 uur: Kerkenraad(Rank)
Woensdag 13 november
14.00 uur: Soos(Rank)
18.45-19.45 uur: Kinderclubs(Rank)
20.00 uur: College van Kerkrentmeesters(Rank)
20.00 uur: Consistorie(Rank)
Donderdag 14 november
19.30 uur: Dienstencommissie
Vrijdag 15 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 17 november
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst m.m.v. muziekgroep Vine,
Gezamenlijke dienst Rank/Ark
18.30 uur: Ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Schoenendoosactie

De mooie actie waarbij we een schoenen doos vullen met mooie spulletjes voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Een aantal weken geleden zijn we gestart met de actie en er staan al wat mooi versierde dozen in de kerk. We hopen wel dat er nog dozen bijkomen! Het is tenslotte een prachtig cadeau voor kinderen hier ver vandaan! U hebt nog even de tijd. In de hal onder de spiegel liggen de folders met uitleg. U kunt de dozen inleveren tot en met zondag 17 november 2019! Doet U ook mee?

Geroepen tot het ambt… of anders?!
In de afgelopen tijd zijn er aanbevelingen gevraagd voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Er zijn heel wat namen ingediend. Dat is een mooie uiting van betrokkenheid van velen. Uiteraard moeten en willen we daar recht aan doen. Tegelijkertijd weten we ook, dat menigeen van de genoemden al eerder hebben gereageerd, dat ze het vervullen van een ambt niet zien zitten, o.a. uit tijdsoverwegingen. Maar ook wordt dan aangegeven, dat ze op zich wel graag dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de gemeente en daar hun bijdrage aan willen leveren. Oftewel: je wordt geroepen, maar hoe geef je invulling aan die roeping op dit moment in jouw leven? Graag willen we (op een laagdrempelige manier) daarover met elkaar in gesprek gaan en zullen de betrokken gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Rank.

Lezing Pubers en alcohol
Op dinsdagavond 19 november verzorgt kinderarts Dr. Nico van der Lely een lezing omtrent pubers en het gebruik van alcohol. Dr. Van der Lely is deskundige op het gebied van het gebruik van alcohol door jongeren. Hij legt tijdens deze informatieve avond uit welke ontwikkeling de hersenen van jongeren doormaken bij (veelvuldig) gebruik van alcohol. De lezing in het Krimpenerwaardcollege start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. De lezing is voor alle ouders, opvoeders en jongeren uit Krimpen a/d IJssel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Komt u ook naar deze informatieve avond?

Koffie schenken op het busstation – vrijdag 13 december a.s.
Het lijkt nog ver weg, maar vast staat dat onze koffie-aktie op het busstation er weer gaat komen. En wel op vrijdag 13 december a.s. van 07:00 tot 09:00 uur. Die koffie schenken wij als Rank-gemeente èn buren van het busstation aan de reizigers, omdat wij er aan hechten ook buiten de kerkdeuren te laten zien wie wij zijn en wat ons in het leven drijft. Een simpel kopje koffie en een kort contact kan hele mooie gevolgen hebben. Maar soms is het ook gewoon niet meer dan het simpele gebaar wat zeker door veel reizigers al gewaardeerd wordt. Wij hopen dat we met onze aktie iets méér meegeven dan alleen een kopje koffie tegen de kou. Daarom is het zeker ook een taak voor ons als gemeente om voor deze reizigers te bidden! Voor het koffie schenken hebben wij nog wel extra handen nodig. Daarom de vraag : Doet u / Doe jij mee?
Opgeven kan bij :
René de Jonge – renedejonge@versatel.nl
Hermien Gorlitz – hermiengorlitz@gmail.com
of in de hal van de Rank.