Rankbericht vrijdag 11 oktober

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bevestiging als jeugdwerker in Spangen
Al langere tijd is Mariska van der Blom-Stolle (Burgerdijkstraat 19, 2921 XB) vanuit de stage van haar opleiding Godsdienst Pastoraal Werk betrokken bij het werk van ‘Geloven in Spangen’. Vandaag, zondag 13 oktober, wordt Mariska van der Blom in Spangen ingezegend als ‘missionair kinderwerker’ en zal als zodanig ook deel gaan uitmaken van de kerkenraad van de pioniersgemeente ’Geloven in Spangen’ (zie ook www.geloveninspangen.nl). Van harte feliciteren we haar, dat op deze wijze haar verlangen om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God verdere invulling mag krijgen en dragen we haar, haar gezin en ‘Geloven in Spangen’ ook op in onze voorbeden.

Nieuwe locatie voor Inloophuis
Vanuit de Rank is Han Lindhout als bestuurslid verbonden aan het Inloophuis. Het Inloophuis is ontstaan in samenwerking met gemeente en kerken uit Krimpen. Veel mensen uit verschillende culturen weten het inloophuis te vinden dat tot op heden gevestigd is in het Onderdak. Ook andere stichtingen maken gebruik van deze ruimte (YMCA – Jeugdnatuurwacht – Synerkri – Stichting Veteranen). Er is nu echter een impasse ontstaan, omdat de gemeente heeft besloten om het Onderdak te slopen en wel per 1 januari 2020. Als bestuur van het Inloophuis is men naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen, maar tot op heden nog geen resultaat. Ook in onze voorbeden, meeleven en meedenken willen we hen als bestuur een plek geven.

Aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers
Als bijlage bij dit Rankbericht ontvang(t) u/jij een formulier om namen in te vullen van gemeenteleden, van wie u zou wensen, dat zij medeverantwoordelijk-heid gaan dragen in het ambt/de kerkenraad voor het geheel van het gemeentewerk. Aan het eind van dit kalenderjaar zijn een aantal kerkenraadsleden aftredend en is het kerkordelijk voorgeschreven dat de gemeente om aanbevelingen wordt gevraagd voor de vervulling van de vacatures. Dat klinkt nogal formeel, maar dat is het allerminst. Het is een zaak van (geestelijke) betrokkenheid van ieder lid van de gemeente, jong en oud om te zoeken hoe de gemeente het beste opgebouwd kan worden en wie zich daarvoor door “God en zijn gemeente” geroepen mogen weten. Kortom: van harte aanbevolen en zo zien we er naar uit als uiting van (jo)uw betrokkenheid vele aan-bevelingen te mogen ontvangen. U kunt dat doen op papier of per email aan de scriba (scriba.derank@gmail.com) tot uiterlijk zondag 27 oktober.

Stamppot buffet
Op D.V. 8 november willen we weer een stamppot buffet organiseren. Dit keer is de opbrengst voor Dorotya, een meisje uit Roemenië. Zij is ernstig ziek en wacht op een operatie waar veel geld voor nodig is.
Het buffet vindt plaats in de Rank en begint om 19.00 uur. Kosten: € 15,00 p.p.
Voor wie gezellig aan wil schuiven hangt er een intekenlijst in de hal.
De werkgroep.

Bijbel Doe Dagen 2019: FEEST!
20 t/m 23 oktober
Voor de 25e keer zijn er dit jaar in de herfstvakantie de Bijbel Doe Dagen. Het thema is dit jaar: FEEST!

De Bijbel Doe Dagen worden gehouden in de Ark en zijn voor alle kinderen van de basisschool. Op zondag is de startdienst, daarin is iedereen welkom. Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend is er een programma voor de kinderen met veel muziek, zingen, toneel, bijbelverhalen, crea en voor groep 5-8 creatieve of sportieve workshops. Woensdagavond is iedereen welkom bij het slotfeest waarmee we de dagen afsluiten.
Ook ouders en anderen zijn van harte welkom om als medewerker te helpen bij de Bijbel Doe Dagen. Gedurende de drie ochtenden is er crèche voor kinderen onder de 4 jaar.
Kom je naar de Bijbel Doe Dagen? Kinderen en ouders kunnen zich opgeven via www.pknkrimpen.nl. Als je nog meer wilt weten, kun je mailen naar bijbeldoedagenkrimpen@gmail.com.
Laten we er een feest van maken, voor de kinderen én medewerkers!