Duurzaamheid

gepubliceerd op 10 april 2018

Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel

Duurzaamheid

Hierna volgt een bijdrage van de Raad van Kerken. Dit seizoen denken we in onze kerken in Krimpen na over duurzaamheid. In onze gemeentes zijn er veel mensen die hier concreet handen en voeten aan geven, zoals Arnold Spek, lid van De Rank en werkzaam als Manager Business Development Wind bij Eneco. Een interview van Jaqueline Snijders

Laat de wind voor je werken!

Arnold is nog niet thuis als ik aanbel. Zijn vrouw Jolanda doet open. “Ja, zelfs op Goede Vrijdag moet nog gewerkt worden, Arnold is altijd druk”, lacht ze. Arnold komt even later druk telefonerend aan. “Ja sorry hoor, ik zat nog even in een telefoonmeeting.” Ik merk al dat ik met een bedreven zakenman van doen heb!

Maar nu onder het genot van een kopje koffie ontspant Arnold zich en vertelt enthousiast over zijn passie voor duurzaamheid. Arnold werkt bij Eneco waar hij sinds een aantal jaar verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en aanleg van windenergieparken in Nederland. Van het onderzoeken waar energie nodig is tot aan de aanleg, financiering, het investeringsbesluit en het kopen en bouwen van de windturbines aan toe. De wind is altijd beschikbaar en onuitputtelijk en daarom een uitstekende bron van duurzame energie. Steeds meer bedrijven gaan over op 100% schone energie uit Nederlandse windparken.

“Maar toch”, zegt Arnold, “moet ik nog hard werken aan acceptatie. Ik moet netwerken, locaties zoeken, en onderhandelen, want niet iedereen wil een windmolen als uitzicht hebben. Bovendien is fossiele energie nu nog goedkoper. Dus ondanks dat een windturbine 100% schone energie en daarom 0% CO2 uitstoot oplevert, moet ook de overheid wel meehelpen om duurzame energie goedkoper te gaan maken en dat gaat binnen afzienbare tijd wel gebeuren.”

“Duurzaam ondernemen met het oog op het milieu is niet zozeer voorbehouden aan christenen,” maar zo zegt Arnold, ”ik heb wel het hart op m’n tong. Ik vind het een voorrecht om zo in deze maatschappelijke context bezig te zijn. Hoe kun je iets tot stand brengen dat bijdraagt aan een betere wereld? Samenwerking en betrouwbaarheid zijn daarin heel belangrijk. Zo probeer ik ook als manager te zijn voor mijn teamleden. Wees transparant. Veelal wordt ‘duurzaamheid’ in het kader van milieu en energie geplaatst. En in mindere mate in de relatiesfeer, terwijl duurzaamheid in relaties er ook bij hoort.”

Arnold Spek

Tot slot vraag ik Arnold hoe hij thuis duurzaamheid vorm geeft. Dan valt Jolanda Arnold ook bij, want hun huis is zo veel mogelijk duurzaam en energiezuinig ingericht. Zgn. zonthermisch, leer ik van Arnold. Het huis maakt niet alleen gebruik van de zon voor het opwekken van elektriciteit, maar ook voor het verwarmen van water. En verder rijdt ‘de heilige koe’ van Arnold nog wel op diesel, want hij maakt nog teveel kilometers, maar wie weet dat dat ook snel gaat veranderen en de electrische auto voor de deur staat aan de Ouverturelaan. Want de electrificatie gaat hard.

Tot slot ‘bomen’ we nog even over onze volkstuinen. Met Zin in Groen zijn we net een volkstuin gestart en Arnold heeft vlakbij ons een tuin. Hij verwondert zich elke keer weer hoe een klein zaadje zich ontkiemt tot een plant. “Mooi he pappa, hoe alles groeit,” zei zijn zoontje laatst nog. Laten we die verwondering om God’s schepping vooral doorgeven aan de volgende generatie.

Arnold, dank voor het geanimeerd gesprek, ik heb weer veel geleerd over duurzaamheid.

Jacqueline Snijders

P.S. Wilt u weten hoe we het werken aan duurzaamheid handen en voeten geven in Krimpen? Kom dan naar de duurzaamheidsmarkt op 24 april van 20.00-22.00 uur in De Bron, georganiseerd door de Raad van Kerken in Krimpen. Er zijn heerlijke hapjes van Rechtstreekx en het Krimpens energieproject zonne-energie en windturbine wordt gelanceerd.