Preekrooster
Preekrooster van wijkgemeente “Ark/Rank”

De avonddiensten zijn gezamenlijk met de wijkgemeente “IJsseldijkkerk”

24 december 2020 19.00 uur de Rank Kerstavond: Kinderkerst Online
24 december 2020 22.00 uur de Rank Ds. C. Baggerman en Ds. M.D. van der Giessen Kerstavond: Kerst Online – Jozef en Maria in Krimpen
25 december 2020 10.00 uur de Rank Dr. G. den Hartogh en Ds. M.D. van der Giessen 1e Kerstdag
26 december 2020 10.00 uur de Rank Ds. C. Baggerman en Ds. M.D. van der Giessen Herhaling: Kerst Online – Jozef en Maria in Krimpen
27 december 2020 10.00 uur de Rank Ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk
27 december 2020 18.30 uur de IJsseldijkkerk Dhr. G. Laheij
31 december 2020 19.00 uur de Rank Dr. G. den Hartogh Oudejaarsdag
1 januari 2021 10.00 uur de Rank Ds. M.D. van der Giessen Nieuwjaarsdag – morgengebed
3 januari 2021 10.00 uur de Rank Dr. G. den Hartogh
3 januari 2021 18.30 uur de Ark Mevr. W. Schippers-Kuijl Dienst via Kerkomroep
10 januari 2021 10.00 uur de Rank Ds. M.D. van der Giessen
10 januari 2021 18.30 uur de IJsseldijkkerk Dr. G. den Hartogh Dienst via Kerkomroep
17 januari 2021 10.00 uur de Rank Ds. C. Baggerman
17 januari 2021 18.30 uur de Rank Ds. M.D. van der Giessen Online dienst, start van de gebedsweek voor de eenheid
24 januari 2021 10.00 uur de Rank Ds. A. Tromp
24 januari 2021 18.30 uur de IJsseldijkkerk Ds. C. Baggerman