Vrijwilligersavond

Voor in uw agenda!
Op 11 januari 2019 willen we alle vrijwilligers van de
Rank (en dat zijn er veel!!!!) weer van harte
uitnodigen voor een gezellige, leuke avond met een
serieuze ondertoon. Het wordt heel bijzonder.
Daarover later meer….. Schrijft u dit vast in uw nieuwe
agenda?
De Rankrentmeesters