Wijkmedewerkers

De Diaconale Wijkmedewerkers Rank (DWR) werken onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Zij bezoeken met name ouderen vanaf 75 jaar, gaan op kraambezoek en brengen bezoeken bij huwelijksjubilea en thuiskomst uit het ziekenhuis. In de verschillende wijken zijn de DWR betrokken bij diverse diaconale acties en bijeenkomsten. Tevens  verzorgen zij de koffie na afloop van de erediensten en bezorgen zij als blijk van aandacht wekelijks de kanselbloemen thuis bij een gemeentelid.