Voorwaarden voor uw registratie

Door middel van registreren en daarna inloggen komt u op het platform van de leden van de wijkgemeente "De Rank".

U ziet een 'gezichtenboek'.

Alles daarop moet als vertrouwelijk worden beschouwd.

Daarom moet u lid zijn van wijkgemeente "De Rank".

En mag u de gegevens niet aan derden buiten de gemeente verstrekken.

U bent bij de registratie niet verplicht alle profielgegevens in te vullen, alleen wat u aan andere gemeenteleden prijs wil geven.

Gaat u akkoord met deze voorwaarden, vink dan het bolje aan en klik op 'verzenden'.


Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord