ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelings-samenwerking.
De ZWO-groep bestaat uit diakenen en gemeenteleden uit de verschillende PKN-gemeenten. Regelmatig organiseren zij acties van diaconale aard. Denkt u onder andere aan de schrijfactie van Paasgroeten aan gevangenen, de bezinningsactie tijdens de lijdenstijd en de geregelde verkoop van producten uit ontwikkelingslanden.